Põrandate tasandamisest mikserpumbaga:

Põrandate ületasandamine on vajalik üldjuhul renoveerimistöödel, kus pumbaga tasandus on võimalik alates 5 mm, betooniga alates 5 cm. Samuti on ületasandamine vajalik uutel objektidel, kus põrand on liiga poorne, või on kõrgustevahelised kõikumised üle 2 mm. Põrandad valmistame vastavalt BY45-BLY7 nõuetele (tasasusklass A).

Tasandussegu eelised:

1) Kuivamise kiirus – põrand on kõndimiskuiv 5h ja pindamisvalmis hiljemalt 1 päevast kuni 2 nädalani (tavaline 80 mm betoonivalu saavutab normaaltingimustes vajaliku %RH taseme 2 kuu pärast).

2) Peaaegu mittekahanev ja pragudevaba pind. Seinaääred jäävad tasased erinevalt betoonpõrandast.

3) Päevaga valmib 500-1000 m² põrandat.

4) Põrandatööde ajasääst lühendab ehitise eitustööde kestvust.

5) Pumbasegude hea valguvus ja üleminekukohtade puudumine tagavad põrandale RYL 2012 tasasusnõuded.